(123)456 7890 demo@coblog.com

สกิลฮีโร่ต่างๆของฮีโร่ Invoker ในเกม dota

สกิลฮีโร่ต่างๆของฮีโร่ Invoker ในเกม dota

สกิลฮีโร่ต่างๆของฮีโร่ Invoker ในเกม dota และนี่คือรายละเอียดสกิลเพิ่มเติมของฮีโร่ Invoker แห่งเกม dota ที่ทำให้เขามีสกิลให้ใช้ที่มากกว่า เกมไหนบ้างที่ไม่นิยม จัดการแข่งขันใน esport thailand ฮีโร่ทุกตัวในเกม dota โดยเมื่อผสมลูกแก้วจะได้ดังนี้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สกิลฮีโร่ต่างๆของฮีโร่ Invoker ในเกม dota

สกิลฮีโร่ต่างๆของฮีโร่ Invoker ในเกม dota และนี่คือรายละเอียดสกิลเพิ่มเติมของฮีโร่ Invoker แห่งเกม dota ที่ทำให้เขามีสกิลให้ใช้ที่มากกว่า

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.Cold Snap(QQQ) เขาจะดึงความร้อนของศัตรูออกมาสร้างความหนาวเย็นภายในศัตรูจะถูกแช่แข็งสร้างความเสียหาย และจะแช่แข็งอีกครั้งหลังจากโจมตีซ้ำและสร้างความเสียกายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดระยะเวลา 

 2.Ghost Walk(QQW) เขาใช้พลังของน้ำแข็งและไฟฟ้าทำให้ตัวเองล่องหน และจะทำให้ศัตรูในสนามรบแห่งเกม dota ที่เข้ามาใกล้รอบๆถูกทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 

3.Ice Wall(QQE) เขาจะสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาด้านกน้าของตนเอง และทำให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามในเกม dota ที่เดินผ่านเคลื่อนที่ช้าลง และสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 

4.E.M.P(WWW) เข้าจะสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นมาและภายใน 2.9 วินาทีจะระเบิดออกทำการลดมานาของอีกฝ่ายและสร้างความเสียหายตามจำนวนมานาที่ลดลดและเข้าจะได้รับมานาเพิ่มขึ้น 50% จากมานาที่ศัตรูเสียไป 

5.Tornado(WWQ) ปล่อยพายุหมุนออกไปเป็นแนวตรงจากด้านหน้าของตนเองทำให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามในสมรภูมิรบของเกม dota ลอยขึ้นและค้างไว้ช่วงเวลาหนึ่ง และตกลงมาได้ในระยะความเสียหาย 

6.Alacrity(WWE) เขาจะกระตุ้นตนเองหรือพันธมิตรที่เป็นเป้าหมายเพิ่มความเร็วในการโจมตีเป็นอย่างมาก 

7.Sun Strike(EEE) สร้างคลื่นลำแสงหายนะจากดวงอาทิตย์ออกมาแผดเผาตำแหน่งใดก็ได้ในแผนที่ ทำให้ได้รับความเสียหาย และความเสียหายจะกระจายเท่าๆกันกับศัตรูทุกตัวในสนามรบ dota ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

 8.Forge Spirit(EEQ) เข้าจะสร้างภูมิแห่งไฟขึ้นมาโดยจะมีพลังชีวิต พลังโจมตีและเกราะป้องกัน โดยภูติเหล่านี้มีความสามารถในการโจมตีและลดเกราะป้องกันของศัตรู

 9.Chaos Meteor(EEW) เขาจะเรียกอุกาบาตจากนอกโลกลงมาโจมตีศัตรูในสมรภูมิรบ dota บริเวณนั้น และอุกกาบาตจะกลิ้งไปยังทิศทางข้างหน้าสร้างความเสียหายต่อเนื่อง และจะสร้างความเสียหายเผาไหม้ในระยะเวลาหนึ่ง

 10.Deafening Blast(QWE) เขาจะปล่อยคลื่นเสียงออกไปโจมตีเป้าหมายทำให้ได้รับความเสียหาย และถูกผลักกระเด็นถอยหลัง และทำให้ไม่สามารถโจมตีได้ช่วงเวลาหนึ่ง แทงบอลออนไลน์ และนี่เป็นสกิลแฝงของฮีโร่ Invoker แห่งเกม dota